Select Page

Psykologia on erittäin suosittu oppiaine Suomessa, ja monen haave on päästä psykologiksi, psykoterapeutiksi tai opintoneuvojaksi. Sen suosiosta kertovat myös tilastot, sillä vain harva onnekas hyväksytään opiskelijaksi. Useimmat hakijat joutuvat pyrkimään korkeakouluun monta vuotta peräkkäin ennen sisäänpääsyä.

Mikäli haaveenasi on psykologian opiskeleminen, on sinulla ensin edessäsi pitkä ja haastava pääsykoeprosessi. Ainetta ei missä tahansa pääse opiskelemaan, sillä psykologia on Suomessa tieteenala ja näin ollen opetusta tarjotaan vain ja ainoastaan yliopistoissa. Tällä hetkellä sitä tarjotaan kuudessa eri yliopistossa – Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä sekä Itä-Suomen yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Tämän artikkelin tarkoituksena on perehtyä muutamiin kotimaisiin yliopistoihin ja siihen, miten voi suomenkielisenä hakijana kasvattaa todennäköisyyttään sisäänpääsyyn valitsemalla oppilaitoksen, jossa on korkea sisäänpääsyprosentti. Lisäksi monilla yliopistoilla on käytössä kaksivaiheinen valintamenettely, joka perustuu sekä kirjallisessa kokeessa menestymiseen, että henkilökohtaiseen haastatteluun.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen tunnetuin ja kansainvälisesti arvostetuin korkeakoulu, joka tarjoaa myös psykologian opintoja. Monella saattaa tulla yllätyksenä, että oppiaine on lääketieteellisen tiedekunnan alaisuudessa. Tämä korkeakoulu on erikoistunut kehityspsykologiaan, terveyspsykologiaan sekä kognitiiviseen aivotutkimukseen.

Yliopiston suosiosta kielivät myös hakutilastot, sillä hakijoita on vuodesta toiseen lähemmäs 1800 kappaletta ja koulutukseen hyväksytään ainoastaan 50 uutta opiskelijaa. Näin ollen hyväksyttyjen opiskelijoiden osuus kaikista hakijoista pyörii lähemmäs 2,7 prosentissa.

Turun yliopisto

Turun yliopistolla on psykologian opiskelemisessa pitkät juuret, sillä sen alaisuuteen perustettiin Suomen ensimmäinen psykologian laboratorio 1920-luvulla. Oppiainetta opiskellaan yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, joten valmistuneista tulee nimikkeiltään joko psykologian tai filosofian maistereita.

Vaikka Turun yliopisto on suosittu hakukohde, voi monelle tulla yllätyksenä, että on sinne lähes yhtä vaikeaa päästä kuin Helsinkiin. Viimeisten vuosien aikana hakijoita on ollut noin 1400 kappaletta ja keskimäärin 35 opiskelijaa on otettu sisään. Näin ollen Turun hyväksymisprosentiksi tulee noin 2,5 prosenttia.

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa psykologiaa opiskellaan yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä, josta opiskelijoista valmistuu joko psykologian tai filosofian maistereita. Aivan kuin muutkin yliopistot, on Tampereellakin omat erikoisalansa, jotka painottuvat työpsykologiaan, sosiaaliseen kognitioon sekä mielenterveyden tutkimukseen.

Tampereen yliopistoon on hakenut viimeisten vuosien aikana keskimäärin 1700 hakijaa, joista on hyväksytty 30 henkilöä uusiksi opiskelijoiksi. Sisäänpääsyprosentti onkin yllättäen kaikkein pienin etelässä sijaitsevista korkeakouluista, sillä se on alle 2 prosenttia kaikista hakijoista.

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa on mahdollista opiskella psykologiaa kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa. Korkeakoulun vahvuuksiin kuuluu kehitys- ja kasvatuspsykologia, neuropsykologia, kliininen psykologia sekä persoonallisuus- ja työpsykologia. Se houkuttaakin vuodesta toiseen juuri edellä mainituista aihepiireistä kiinnostuneita hakemaan.

Jyväskylän yliopisto on tietoisesti panostanut psykologian opetukseen, mikä näkyy myös aloituspaikkojen määrässä, joka on huomattavasti korkeampi kuin monissa muissa korkeakouluissa. Suosio näkyy myös tilastoissa, sillä hakijoita on ollut useampana vuonna enemmän kuin Helsingin yliopistossa, joka on yleensä kaikkein suosituin hakukohde.

Psykologiaa on viimeisten vuosien aikana hakenut opiskelemaan runsaat 1800 hakijaa, joista on hyväksytty keskimäärin 65 kappaletta uusiksi opiskelijoiksi. Hyväksyttyjen opiskelijoiden osuus kaikista hakijoista onkin korkeampi kuin muissa yliopistoissa, sillä se on noin 4,7 prosenttia.

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa psykologian opintoja omana koulutusalana, mikä kertoo korkeakoulun vahvasta sitoutumisesta tähän tieteenalaan. Jyväskylässä sijaitseva yksikkö on erikoistunut erityisesti hyvinvoinnin, elämänkulun, psykologisten interventioiden, psykoterapian ja kliinisen psykologian tutkimukseen. Se on kehittänyt myös erillisen kliinisen terveyspsykologian erikoistumiskoulutuksen.

Itä-Suomen yliopiston psykologian opintoihin hakee vuosittain noin 950 hakijaa, joista hyväksytään 40 korkeimmat pisteet saanutta hakijaa. Hyväksymisprosentti on hieman korkeampi kuin eteläisimmissä kaupungeissa ollen runsaat 4,1 prosenttia.